Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století

Tento projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) na léta 2016 až 2022 (identifikační kód projektu: DG16P02H023).

 

Fotografie: © Jitka Walterová